276°
Posted 20 hours ago

On Connection: 'Powerful' MATT HAIG (Faber Social)

£9.9£99Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

Alles beter dan geërgerd voor me uit staren en af en toe checken of ik nog likes heb op mijn FB-post (doch hou u vooral niet in). Their debut novel, "The Bricks That Built The Houses", sold in a highly competitive auction to Bloomsbury and was published in territories including the UK, US, France, Holland and Brazil in Spring 2015. Its thesis – that our need for connection can be fostered by creativity in general and live art in particular – has become all the more compelling since lockdown. Herinneringen, dagdromen, de geuren en kleuren dankzij je zintuigen, het inzoomen op gezichten en het uitzoomen naar een ander sterrenstelsel van waaruit het waanzinnig is dat ik hier überhaupt (be)sta… Nietigheid vernietigt niemendalletjes.

Powerful, hopeful and full of humanity, On Connection confirms Tempest as one of the most important voices of their generation. Mi primer libro con lenguaje inclusivo, y debo decir que su lectura fue más fácil de lo que imaginé. Natuurlijk stap ik als kind van deze tijd belachelijk vaak in de valkuilen van deze tijd en vergeet ik geregeld de kunst om te ontsnappen aan de wilde Westerse waan. Wallace voegt hierbij het facet ‘empathie’: jegens de ongewassen zonderling op het parkbankje, de middenvak rijder, de norse buurman, de andersdenkende, de overdreven geschminkte en geparfumeerde vrouw die tegen haar kind schreeuwt.Ook al zullen er ongetwijfeld enkele niet erg originele ideeën in voorkomen, is dit boekje een niet mis te verstane sterke en knap verwoordde boodschap. kunt kiezen om de dingen anders te zien; om van een verloren gewaand moment iets waardevol te maken. Mettertijd brokkelde de steun die ik in mijn alledaagse leven kreeg van hulplijnen ‘India’ en ‘This is water’ af.

Onmogelijk om je de hele dag in de schoenen van een ander te verplaatsen natuurlijk, maar soms is het afdoende om te bedenken dat andermans schoenen misschien gewoon even knellen.Little more than two and a half fully immersed hours later I left the bedroom and went downstairs, suddenly feeling the urge to do some creative writing for the first time in a couple of months. We get so caught up in an ever-spinning consumerist hamster wheel that we neglect what is true within ourselves and one another. It is a rambling collection of things that sound meaningful by the nature of the topics mentioned and the heaviness of the big words being used all the time, but that carries little actual substance.

Dat de tijd afwisselend als het slijmspoor van een slak en de vleugelslag van een kolibrie kan tikken en jij zelf mee het tempo kunt bepalen.Alleen smeert de Britse er een dikke laag mildheid op: graaf onder het oppervlak, bemerk pracht in lelijkheid, beschouw je medemens waarlijk als ‘mede mens’ en rem de verzwelgende golf koopwoede, afgunst, zelfhaat, hunkering af, maar… wees niet te streng voor jezelf. Tempest heeft het over ervaringen van tijdens tournees in verschillende plekken en landen als beginnend (slam) poëet waarin hen op onverwachte momenten verbinding vindt met het publiek dan wel toevallige passanten. Este es un libro para todos aquellos que nos dedicamos a la creatividad, a contar historias, a conectar con el alma de otras personas. I did underline a few things here and there, and there were some sentences that I thought made for okayish aphorisms, so in total this is a 1.

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment